Ruchu Rodzin Nazaretańskich

ruch-rodzin-nazaretacskich

Programem Ruchu Rodzin Nazaretańskich jest świętość. Jezus pragnie, byśmy wszyscy uświadomili sobie potrzebę wejścia na drogę do świętości i zrozumieli znaczenie kierownictwa duchowego, które pozwala uniknąć tak powszechnego dziś błądzenia. Z tego rodzi się szczególna dynamika ewangelizacji” – tak napisał o Ruchu ks. prof. René Laurentin. Jest więc program Ruchu wezwaniem do bezgranicznego zaufania Bogu, aby z dziecięcym posłuszeństwem poddać się Jego woli, Jego prowadzeniu. Ruch daje też jednoznaczną receptę, jak ten program realizować w codziennym życiu: proponuje zawierzenie się Maryi na wzór św. Jana, który „przyjmuje Matkę Chrystusa i wprowadza Ją w to wszystko, co stanowi jego własne życie wewnętrzne” (Jan Paweł II, Redemptoris Mater 45). Zatem – podstawowym rysem duchowości Ruchu jest budowanie na co dzień wspólnoty życia z Matką Bożą (communio personarum). W praktyce oznacza to poddanie się działaniu Boga przez Maryję i naśladowanie Jej postawy całkowitej uległości wobec Bożej woli. Z tym wiąże się potrzeba wytrwałej modlitwy (w tym czas poświęcony adoracji Najświętszego Sakramentu i medytacji), wyrzeczenia i zaparcia się siebie, pokory i ubóstwa duchowego. Dlatego Ruch wskazuje wartość życia ukrytego, unikania rozgłosu i wszelkiej ludzkiej chwały; szczególnie bliski duchowości Ruchu jest ideał Nazaretu.