O Parafii

 

 

HISTORIA PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA W SUWAŁKACH

 

 
  W związku z powiększającą się liczbą mieszkańców Suwałk, pod koniec lat 80-tych XX wieku podjęto decyzję utworzenia na osiedlu Północ II samodzielnego ośrodka duszpasterskiego p.w. Chrystusa Króla w Suwałkach. Ośrodek ten umieszczono decyzją Jego Ekscelencji Biskupa Juliusza Paetza w dawnym budynku wojskowym przy ul. Pułaskiego 24B. Kaplica tymczasowa adaptowana została w 1990 roku. Wcześniej mieściły się w niej koszary carskie, od 1922 r. siedziba II Pułku Ułanów Grochowskich (pierwotna kaplica w koszarach istniała do końca II wojny światowej) oraz sala gimnastyczna. W kaplicy wybudowanej dla potrzeb stacjonujących to przed I Wojną Światową wojsk carskich odkryto fragmenty malowidła przedstawiającego czterech Ewangelistów oraz obraz Trójcy Świętej. 

W maju 1990 r., po opuszczeniu terenu przez wojsko, plac wojskowy wraz z kaplicą został przekazany proboszczowi nowej parafii – księdzu Krzysztofowi Kaczyńskiemu. Dnia 1 lipca 1990 roku został poświęcony i wmurowany przez księdza prałata Tadeusza Śliwowskiego kamień węgielny. Tego samego dnia o godz. 1100 została odprawiona pierwsza Msza Święta. Podczas Mszy Św. został odczytany dekret J. E. ks. bpa Juliusza Paetza o utworzeniu ośrodka duszpasterskiego p.w. Chrystusa Króla, który został wyłoniony z terenów dwóch suwalskich parafii – p.w. Św. Aleksandra i p.w. Matki Bożej Miłosierdzia. Po dwóch latach, kiedy bullą Papieża Jana Pawła II została erygowana nowa diecezja ze stolicą w Ełku, jej ordynariusz – ks. bp Wojciech Ziemba – postanowił erygować parafię Chrystusa Króla w granicach dawnego ośrodka duszpasterskiego. Ponieważ kaplica była mała, ks. bp Wojciech Ziemba wystąpił z propozycją budowy nowego kościoła.

Po odkupieniu całości działki składającej się z pięciu części, ksiądz proboszcz ogłosił konkurs na njlepszy projekt. Spośród sześciu projektów zgłaszanych z całej Polski, został wybrany projekt architekta z Wrocławia, doktora Stefana Millera. W 1996 r. ordynariusz diecezji ełckiej – ks. bp Wojciech Ziemba – poświęcil teren pod budowę nowego kościoła a pierwsze prace związane z jego budową rozpoczęły się jeszcze tego samego roku. Dnia 16 czerwca 1997 roku ksiądz biskup poświęcił i wmurował kamień węgielny pod nowy kościół budowany przy ulicy Papieża Jana Pawła II. Świątynia została poświęcona w listopadzie 2001 r. przez bpa Edwarda Samsela. Urząd proboszcza i organizację parafii powierzono ks. mgr prał. mjr Krzysztofowi Kaczyńskiemu. Do współpracy byli skierowani następujący wikariusze:

 • ks. Tadeusz Rynkiewicz – 1990 r.
 • ks. Dariusz Drężek – 1991 r.
 • ks. Krzysztof Walendziuk – 1992 r. oraz od 2004 r. (rezydent – pomoc duszpasterska)
 • ks. Arkadiusz Paciorko – 1994 r.
 • ks. Mirosław Zdancewicz – 1996 r.
 • ks. Tomasz Daukszewicz – 1998 r.
 • ks. Krzysztof Kondratowicz – 1998 r.
 • ks. Wojciech Kotarski – 1999 r.
 • ks. Marcin Nowik – 2001 r.
 • ks. Marek Waluś – 2001 r.
 • ks. Sławomir Budny – 2004 r.
 • ks. Rafał Małota – 2005 r.
 • ks. Krzysztof Karski – 2005 – 2007 r.
 • ks. Arkadiusz Bozio – 2005 – 2009 r.
 • ks.Piotr Swendrowski – 2011 – 2015 r.
 • ks. Krzysztof Walendziak 2004 – 2016 r.
 • ks. Paweł Markowski – 2009 – 2016 r.
 • ks. Konrad Sęk – 2015 – 2016 r.
 • ks. Paweł Lenda – 2016 – 2020 r.
 • ks. Krzysztof Plak – 2019 –
 • ks. Piotr Grygo – 2020 – 2021 r.
 • ks. Dariusz Doliwa 2021 –

Kształt kościoła połączonego z domem parafialnym przypomina namiot, w którym człowiek spotyka się z Bogiem. W prezbiterium, które znajduje się na dziewięciostopniowym podwyższeniu umieszczono drewniany ołtarz. Obok ołtarza, po prawej i po lewej stronie, stoją na metalowych świecznikach dwie świece. Za ołtarzem, na podniesieniu czterostopniowym, znajduje się tabernakulum a nad nim drewniany krzyż z figurą Pana Jezusa. W podziemiach kościoła znajduje się kaplica a twórcą jej wystroju oraz autorem obrazów i płaskorzeźb wykonanych z marmuru włoskiego jest prof. Andrzej Strumiłło. Na ścianie naprzeciw ołtarza umieszczono drewnianą drogę krzyżową oraz tablicę poświęconą parafianinowi – Łukaszowi Milewskiemu – ofierze ataku na WTC w Nowym Jorku w dniu 11 września 2001 r.

Kościół zbudowany jest z cegły klinkierowej a jego wymiary to:

 • długość – 45 m
 • szerokość – 36 m
 • wysokość – 13 m
 • wysokość wieży – 27 m

Wewnątrz wieży znajdują się trzy dzwony: Chrystusa Króla, Matki Bożej Częstochowskiej, Łukasza Milewskiego. Zostały one poświęcone dnia 2 czerwca 2002 r. przez ówczesnego ordynariusza ełckiego, ks. bpa Edwarda Samsela.

Do najważniejszych wydarzeń należy zaliczyć:

 • Uroczystość prymicyjną ks. Andrzeja Żołnierowicza
 • Uroczystość prymicyjną ks. Łukasza Makuły
 • Wizytację kanoniczną parafii, której dokonał J. E. Ks. Bp Edward Samsel (21–23.06.2006 r.)
 • Intronizację Chrystusa Króla Wszechświata (24.11.2002 r.)
 • Peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego (14.05.2005 r.)
 • Wizytację kanoniczną parafii, której dokonał J. E. Ks. Bp Jerzy Mazur (2006 r.)

Opracował:
Jarosław Szeraszewicz

Bibliografia:

 • Wywiad z ks. proboszczem Krzysztofem Kaczyńskim
 • Schematyzm Diecezji Ełckiej, Ełk 1997, s. 262-263.
 
   http://www.winiewicz.com/portfolio/kosciol-w-suwalkach/