Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

dzielo-nieustannej-nowenny-uczniow-jezusa

Znakiem rozpoznawczym DNN jest graficzny symbol akcentujący istotne elementy ruchu. Na niebieskim tle widnieje symbol Ducha Świętego w postaci gołębicy. Tryskające od Niego promienie oznaczają siedem darów Ducha Świętego. Dwie postacie ludzkie obrazują tych, którzy zanoszą do Boga modlitwę błagalną i uwielbienia. Dopełnieniem jest napis Dzieło Nieustannej Nowenny. Członkowie Dzieła Nieustannej Nowenny zmierzają do zjednoczenia z Bogiem przez Jezusa Chrystusa –w oparciu o Jego naukę i przykład życia.

Dzieło Nieustannej Nowenny jest wyjątkowym ruchem religijnym, który zaistniał i działa jedynie w ramach diecezji ełckiej. Jego początki sięgają września 2002r. W pierwszych dniach tego miesiąca miało miejsce spotkanie Wspólnot Katolickich z terenu diecezji ełckiej pod patronatem ówczesnego Pasterza, śp. Ks. Biskupa Edwarda Samsela. W charakterze gościa brał udział Ks. Bp Bronisław Dembowski, który w swoim słowie powiedział:  wspólnoty są po to, aby wspierały swego Pasterza. To zdanie stało się „iskrą”, która padła na podatny grunt jednej z uczestniczek spotkania, śp. Danuty Bąk. Miała wrażenie, że to zdanie jest skierowane wprost do niej.

 W drugiej połowie września 2002 r. już miała gotowy plan działania, z którym zjawiła się u ks. Włodzimierza Wielgata. Przedłożony projekt  kazał się sensowny i możliwy do zrealizowania, należało tylko przedłożyć go biskupowi diecezjalnemu. Ksiądz Bp Edward Samsel zaakceptował inicjatywę i 7 grudnia 2002 r. odprawił pierwszą Mszę św. inaugurującą pracę Dzieła, dzielając pasterskiego błogosławieństwa pierwszym członkom Nieustannej Nowenny biorącym udział we Mszy św. wspomniana na początku swoistość tego religijnego ruchu polega na tym, że:

1) – Dzieło to powstało z inicjatywy wiernych świeckich, którzy organizują się w grupy modlitewne sami, we własnym zakresie;

2) – modlą się w „rozproszeniu” według własnych możliwości pod względem miejsca i czasu;

3) – cechą Dzieła jest modlitwa pozbawiona wszelkiej formalistyki, np. w postaci sprawozdań, ponieważ nie ma zjazdów lub zebrań.

Przy naszej parafii istnieją dwie grupy, które spotykają się w każdy 3 poniedziałek miesiąca na Eucharystii o godz. 18:00. Po Mszy Świętej odbywa się krótkie spotkanie formacyjne z krótką konferencją księdza, czy też przy herbacie.

Opiekun duchowy: Ks. Paweł Lenda

Koordynator: p. Henryk Grądzki