Wspólnota Żywego Różańca

8761493962_48c8543b50_k

Działa od chwili otwarcia Ośrodka Duszpasterskiego p.w. Chrystusa Króla. Od początku perzewodniczenie powierzono Teresie Kotnarowskiej.  Już w 1999 r. wspólnota liczyła osiemdziesiąt dwa kółka. Kółka za swój adres i wezwanie przyjęły wezwania do Matki Bożej (konieczne przy adoracji i nowennach). W dniu 7 października 1999 r. w święto Matki Bożej Różańcowej wszystkie kółka zostały włączone w poczet Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej w Częstochowie, a każdy uczestnik otrzymał dyplom przyjęcia do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. Obecnie Wspólnota JRR skupia 323 Róże. W roku różańca papież Jan Paweł II poszerzył różaniec o tajemnice światła – czyli tajemnice życia publicznego Chrystusa między chrztem w Jordanie a Męką.

Wspólnota Różańcowa modli się za zmarłych w czasie ich pogrzebu na prośbę rodziny. Członkowie  wspólnoty obejmują duchową adopcją dzieci poczęte nienarodzone, którym grozi niebezpieczeństwo zagłady, sprawują patronat misyjny, otaczając modlitwą kapłanów przez „Apostolat-Margerytkę”. Tą formą modlitwy zostało u nas objętych 239 kapłanów (w większości misjonarzy). Są rycerkami Niepokalanej i licznie działają w innych wspólnotach naszej parafii. W pierwsze soboty miesiąca zamawiają msze święte wynagradzające i odmawiają różaniec wynagradzający za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Marii Panny.

Wspólnota różańcowa w 1998 roku ufundowała chorągiew Matki Boskiej Różańcowej, która jest noszona w procesjach. Każdego roku w pierwszą niedzielę października przedstawiciele wspólnoty uczestniczą w nabożeństwie odpustowym na Jasnej Górze ku czci Matki Boskiej Różańcowej, jak również nawiedzają sanktuaria maryjne rozsiane po całej Polsce jak i za granicą.

Koła Różańcowe działające przy parafii:

  • Koło Różańcowe Matki Boskiej z Lourdes

Kółko powstało w 1993 roku, jego zelatorem jest Józef Wiszyński. Główną intencją jest przebłaganie za grzechy naszych rodzin i parafii Chrystusa Króla. Ze względu na wiek uczestników tej róży każdy odmawia zawsze ten sam dziesiątek różańca, również intencje są stałe.  Członkowie Koła biorą czynny udział w parafialnych procesjach, nowennach, adoracji Najświętszego Sakramentu.

  • Koło Różańcowe Matki Boskiej Fatimskiej

Koło powstało 12 maja 1992 roku, jego zelatorką została Waleria Taraszkiewicz. Kiedy po kilku latach zelatorka odeszła do pana, członkowie koła odmawiali dziesiątki różańca samodzielnie. Udało się jednak pozyskać nowe członkinie, choć po dodaniu tajemnicy światła trzeba było już dwudziestu osób. Koło zostało odtworzone w kwietniu 2010 r., a zelatorką została Henryka Dzienisiewicz.  Oprócz tego od 2010 roku corocznie Koło zbiera się od 13 maja do października na wspólnej modlitwie czci objawień fatimskich przed niedzielną mszą świętą wieczorną. Po mszy odbywa się procesja z Figurą Matki Boskiej Fatimskiej.

  • Koło Różańcowe pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych

  Założycielką kółka była Leokadia Węgrowska. Szczyci się paniami, które doszły do sędziwego wieku z różańcem w ręku. Osoby w sędziwym wieku, którym zdrowie nie pozwala przyjść na spotkanie modlą się w domach, mają przydzielone tajemnice na każdy miesiąc, a my wspieramy ich modlitwą na spotkaniach. Kółko Różańcowe  od 1990 roku spotyka się u pani Teresy Podziewskiej w pierwszą niedzielę każdego miesiąca i przez dwie godziny modli się, nie zapominając o chorych i zmarłych członkiniach koła.

  • Koło Różańcowe pw. Matki Boskiej Loretańskiej

Koło  powstało w roku 1980. Jego założycielką była Zofia Skupska.  Podczas jej opieki nad kółkiem została zakupiona w Częstochowie figurka Matki Boskiej Loretańskiej. Poświęcona na Jasnej Górze została przywieziona do Suwałk przez Mariannę Krakowską. Od tego czasu  członkowie Koła modlą się w pierwszą niedzielę miesiąca w domach przy figurze Matki Bożej, otaczając ją wielką czcią i miłością. W roku 2000 prowadzenie kółka przejęła Jadwiga Chmielewska. Członkinie kółka uczestniczą w adoracjach, obchodach pierwszych sobót miesiąca.

  • Koło Różańcowe pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Koło powstało w 1990 roku i składa się z dwudziestu członkiń. Spotykają się  w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 14 u przewodniczącej Marianny Hołdyńskiej. Modlą się wspólnie odmawiając jedną część różańca, litanię loretańską, koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz inne modlitwy w intencjach własnych i ogólnych: za Ojczyznę; pokój na świecie, w naszej Ojczyźnie, w rodzinach i w naszych sercach. Kończymy śpiewem pieśni do Matki Bożej i Apelem Jasnogórskim.

  • Koło Różańcowe pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny

Koło powstało 8 grudnia 1989 roku jako dziękczynna róża za nawiedzenie Matki Bożej w jej cudownym obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej w parafii pw. Św. Aleksandra i rodzin  przy ulicy Akacjowej.  Spotkania w celu wymiany tajemnic odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w domach członków róży. Przewodniczy mu Teresa Kotnarowska. Od pierwszego lipca 1990 roku z chwilą rozpoczęcia działalności przez Ośrodek Duszpasterski pw. Chrystusa Króla   Koło działa przy tej parafii. Członkinie Koła czynnie uczestniczą w życiu parafii poprzez: adoracje Najświętszego Sakramentu, nowennach, budowie świątyni Chrystusa Króla – modlitwą, ofiara i pracą. Składają ofiary: na budowę Tajemnic Różańcowych wokół Jasnogórskiego Szczytu – Warowni krzyżowej i kapliczek różańcowych w Gietrzwałdzie; na chorągiew parafialną z wizerunkiem NMP Różańcowej; na Radio Maryja; corocznie na kwiaty do Grobu Pańskiego. Kółka różańcowe objęty też patronatem misjonarza o. Stanisława Kotarskiego z Nowej Gwinei otaczając go opieką modlitewną i wspierając finansowo na potrzeby misji.

  • Koło Różańcowe „Przyjaciół Radia Maryja”

Przy parafii Chrystusa Króla w Suwałkach utworzono w 1994 r. dwa koła różańcowe wspierające działalność Radia Maryja codzienną modlitwą. W każdy poniedziałek przed mszą świętą odmawiany jest różaniec w intencji pracowników Radia Maryja, i o to, aby radio było słyszane w każdej rodzinie. U stóp Królowej Różańca Świętego członkowie kół składają jak bukiet najpiękniejszych kwiatów swoje radości i smutki, zwycięstwa i upadki, nadzieje i rozgoryczenia, ofiary i poświęcenia, dobre chęci, dobre słowa, dobre czyny oraz dary pieniężne i kwiaty.