ZMIANA GODZIN PRACY KANCELARII

przez | 19 października 2019

Kancelaria parafialna od 1 października jest czynna:

we wtorki i piątki od godz. 16.00 do 16.45

oraz w soboty od godz. 8.00 do 9.00


Kancelaria parafialna przyjmuje i wydaje dokumenty potrzebne do udzielenia sakramentów świętych.

Poniżej przedstawiamy, jakie dokumenty należy złożyć i jakie warunki trzeba spełnić aby przyjąć dany sakrament.


SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić następujące dokumenty:

 • Akt urodzenia dziecka.
 • Dokument zawierający pełne dane rodziców dziecka (tj.: imię i nazwisko, imiona rodziców w tym nazwisko panieńskie matki, data i miejsce urodzenia, data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego).
 • Dane rodziców chrzestnych dziecka: imię i nazwisko i dokładny adres (chrzestni mieszkający poza naszą parafią dostarczają ze swojej parafii zaświadczenie stwierdzające, iż są praktykującymi katolikami i mogą zostać rodzicami chrzestnymi).

SAKRAMENT EUCHARYSTII

Aby dziecko mogło przystąpić do I Komunii Świętej:

 • Należy przedstawić świadectwo chrztu, jeśli sakrament ten został przyjęty w innej parafii.
 • Winno ukończyć z wynikiem pozytywnym katechezę przygotowującą do sakramentu Pierwszej Komunii świetej.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Aby przystąpić do sakramentu bierzmowania należy:

 • Ukończyć z wynikiem pozytywnym katechezę przygotowującą do sakramentu bierzmowania.
 • Brać regularny udział w niedzielnej Eucharystii.
 • Uczęszczać na spotkania formacyjne odbywające przy parafii.
 • Przedstawić świadectwo chrztu, jeżeli sakrament ten odbywał się w innej parafii.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo powinni zgłosić się najpóźniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego.

W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • Świadectwo chrztu świętego (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią).
 • Zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim.
 • Zaświadczenie z poradni rodzinnej.
 • Dowody osobiste.
 • Odpowiednie zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego (dokument ważny trzy miesiące).
 • Jeżeli narzeczeni nie są naszymi parafianami, powinni przedstawić pisemną zgodę od swojego księdza Proboszcza na zawarcie związku małżeńskiego w naszej parafii.
 • W przypadku nieletnich narzeczonych, pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego wyrażoną przez rodziców osoby nieletniej.
 • W przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Sakrament namaszczenia chorych można przyjąć zawsze w razie potrzeby (zły stan zdrowia, ciężka choroba, czy zagrożenie życia). Sakramentu spowiedzi i Komunii świętej (a także jeśli potrzeba namaszczenia chorych) udziela się podczas odwiedzin w domu chorego. Należy wtedy przygotować:

 • Stolik nakryty białym obrusem lub godne miejsce na Najświętszy Sakrament.
 • Krzyżyk i dwie świece, które zapala się po przyjściu kapłana.
 • Uczestniczyć wraz z chorym w obrzędzie sakramentu (wyłączając spowiedź).

POGRZEB KATOLICKI (to nie jest sakrament, tylko sakramentalia)

W przypadku pogrzebu należy przedstawić:

 • Świadectwo zgonu.
 • Dokument zawierający pełne dane osoby zmarłej.
 • Jeżeli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii – pisemną zgodę na pogrzeb od księdza proboszcza parafii zamieszkania.