Wspólnota Ojca Pio

pio3„Prosimy Cię Ojcze, naucz nas także pokory serca, abyśmy zostali zaliczeni do grona prostaczków Ewangelii, którym Ojciec obiecał objawić tajemnicę swojego Królestwa. Pomóż nam, byśmy modlili się niestrudzenie i byli pewni, że Bóg wie, czego nam potrzeba, zanim jeszcze Go o to poprosimy. Daj nam spojrzenie wiary, abyśmy potrafili od razu rozpoznać w ubogich i cierpiących oblicze samego Jezusa. Wspieraj nas w godzinie walki i próby, a jeśli upadniemy, spraw abyśmy doświadczali radości płynącej z sakramentu pojednania. Przekaż nam twoje serdeczne przywiązanie do Maryi, Matki Jezusa i naszej. Towarzysz nam w ziemskiej pielgrzymce do szczęśliwej Ojczyzny, do której i my mamy nadzieję dojść, aby na wieki kontemplować chwałę Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”.

Słowa tej modlitwy do św. Ojca Pio ułożył Jan Paweł II. Także w naszej parafii działa wspólnota dla której źródłem nieustającego natchnienia i pobożności jest postać tego wielkiego świętego. Jej członkowie oddają szczególną cześć temu świętemu kapucynowi i wypraszają łaski za jego wstawiennictwem.

Koordynator: Stanisław Ferenc

Opiekun: ks. Paweł Lenda