Akcja Katolicka

logoW naszej parafii działania społeczne były podejmowane jeszcze zanim powstała formalna struktura akcji katolickiej. Duchowni i świeccy angażowali się w wiele działań i akcji, których celem było włączanie ducha i zasad katolickich do życia społecznego. Jako przykład możemy podać szereg działań z ostatnich lat. I tak w roku 2009 Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Contra In vitro” zwrócił się do ks. biskupa Jerzego Mazura z prośbą o wsparcie działań zmierzających do całkowitego zakazu zapłodnienia in vitro na terenie Polski. Biskup Ełcki z zadowoleniem przyjął wiadomość o tej inicjatywie i podjął decyzję o włączeniu się Diecezji Ełckiej w ten projekt. Podpisy pod tą inicjatywą zbierane były podpisy, szczególne zaniepokojenie budziła bowiem i budzi bowiem możliwość dokonywania eksperymentów na embrionach ludzkich. Jak podkreślił ks. biskup „człowiek ma prawo do tego, by do jego poczęcia doszło w organizmie Matki. Znajdowanie się organizmu ludzkiego w fazie ,embrionalnej poza ciałem matki stanowi dla niego zawsze bezpośrednie zagrożenie życia”. Inną inicjatywą wspieraną przez naszych parafian było przywrócenie dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli. Jak pamiętamy inicjatywa ta zakończyła się powodzeniem.

W 2012 roku zbieraliśmy jak w całej Polsce, podpisy, z prośbą o przyznanie telewizji trwam, nowego pasma częstotliwości w przekazie cyfrowym. Te środki przekazu są dla – Narodu ważnym głosem w budowaniu duchowości i tożsamości narodowej. Nie zabrakło naszych parafian w roku 2012 w Warszawie na „Marszu w obronie wolności Mediów w Polsce i TV Trwam” w kwietniu, i we wrześniu na kolejnym marszu w obronie wolności mediów pod hasłem ”Obudź się Polsko”.

2013 Chcąc wyjaśnić zbrodnie ludobójstwa na Żołnierzy Armii Krajowej i poprzeć  Apel, rodziny Ofiar Obławy Augustowskiej, Związek Pamięci Obławy Augustowskiej z siedzibą w Augustowie prosi o poparcie Apelu poprzez swój wpis na listy, które będą wyłożone po Mszy Świętej przy wyjściu z kościoła.

Pierwsza struktura Akcji Katolickiej powstała w 1998 roku jej prezesem został wówczas Zbigniew Ziółkowski.

Wielu katolików nie widziało wówczas potrzeby takiej działalności, czas pokazał jednak, że jest inaczej. Dlatego w roku 2012 wznowiła działalność Akcja Katolicka. Jak to zostało powiedziane z ambony naszej świątyni: „Nasilają się ataki na Kościół Katolicki z różnych stron. Widzimy, że Kościół Katolicki w Polsce jest przeszkodą do swobodnego życia bez Boga. Kraje zachodnie dawno odeszły od przykazań Bożych od wartości chrześcijańskich od choćby wielkiego postu. Wielu katolików w Polsce uważa, że w Polsce, jej religijności nikt i nic nie zmieni. Jesteśmy w błędzie, bowiem widać jak do kościoła jest ustawione młode pokolenie, szczególnie tam gdzie w domu mało było modlitwy, miłości, wiary w Boga. Aby temu zapobiec trzeba organizować się w katolickie stowarzyszenia. Chcemy w naszej parafii wskrzesić na nowo Akcję Katolicką, która istniała w latach 90 – tych. […] Dzisiaj pojedynczy Człowiek nic nie znaczy, widzimy to w różnych państwach, dopiero zorganizowana grupa ma coś do powiedzenia”.

Przewodniczącym parafialnej Akcji Katolickiej został wybrany Ryszard Łapiński. Jego Ekscelencja Ks. Biskup Jerzy Mazur dekretem z dnia 30 maja 2012 r. zatwierdził oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Chrystusa Króla w Suwałkach i ustanowił asystentem oddziału Ks. Prałata Krzysztofa Kaczyńskiego. Jedną z zaproponowanych przez niego i zrealizowanych inicjatyw była wystawa poświęcona błogosławionemu ks. Jerzemu Popiełuszce heroicznemu kapłanowi i obrońcy pokrzywdzonych, który nie wahał się angażować się nie tylko w życie religijne, ale także społeczne w czasach jakże niebezpiecznych i wrogich takiej postawie. To on także był autorem słów „zło dobrem zwyciężaj”, a za swoją nieugiętość poniósł śmierć męczeńską z rąk komunistycznych oprawców. Wystawa, na której dzięki staraniom pana Łapińskiego znalazły się też osobiste pamiątki ks. Jerzego cieszyła się dużym zainteresowaniem wiernych, i to nie tylko z naszej parafii.