Wspólnota Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego w Suwałkach

zjednoczenie_apostolstwa_katolickiegoWspólnota Modlitewna ZAK – wieczernik Królowej Apostołów w Suwałkach istnieje od 1985 roku. Od roku 1995 Wspólnota trwa przy parafii Chrystusa Króla w Suwałkach. Wspólnota ma charakter międzyparafialny i skupia członków i sympatyków z różnych parafii na terenie Suwałk. Opiekunem Wspólnoty jest ks. prałat Krzysztof Kaczyński – proboszcz parafii Chrystusa Króla. Moderatorem Krajowym Wspólnot ZAK w Polsce jest ks. Stanisław Rudziński SAC – Pallotyn z Ołtarzewa.

Wspólnota posiada charyzmat apostolski, obejmuje modlitewną opieką nie tylko parafie, ale wszystkie aktualne problemy, które wymagają opieki modlitewnej w parafiach naszego miasta, naszych rodzinach, w naszej Ojczyźnie i całym kościele powszechnym.

W sposób szczególny wspólnota modli się o powołania kapłańskie, misyjne i apostolskie. Członkowie Wspólnoty uczestniczą w różnych zadaniach apostolskich w swoich parafiach, prowadzą adoracje i czuwania modlitewne, nabożeństwa fatimskie, wspierają aktualne dzieła w Kościele i pracują na rzecz potrzebujących w punktach parafialnych. Wspólnota otwarta jest dla nowych osób zainteresowanych charyzmatem apostolskim oraz na wszystkie dzieła i problemy wymagające opieki Wspólnota Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego w Suwałkachmodlitewnej. Wspólnota stanowi zaplecze modlitewne parafii.

Podstawowy program Wspólnoty oparty jest na wytycznych Sekretariatu Generalnego ZAK w Rzymie, które określają potrzeby modlitewne Kościoła na każdy miesiąc. Do Wspólnoty w Suwałkach docierają one w formie biuletynu „Być apostołem dzisiaj”.

Spotkania Wspólnoty odbywają się każdego 22. dnia miesiąca w łączności duchowej z całym Zjednoczeniem Apostolstwa Katolickiego w Polsce i na świecie.

Oprócz spotkań miesięcznych organizowane są rekolekcje ogólnopolskie i dni skupienia w różnych regionach Polski.