Konsekracja Kościoła pw. Chrystusa Króla 05.09.2015 r.

przez | 6 września 2016

Konsekracji kościoła Chrystusa Króla w Suwałkach dokonał dziś ksiądz biskup ełcki Jerzy Mazur.To jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu parafii. Konsekracja to poświęcenie świątyni i ołtarza i jest przypieczętowaniem budowy świątyni.To, jak mówi ksiądz biskup, oddanie świątyni Bogu. Historia budowy świątyni sięga lat siedemidziesiatych, kiedy to zaczęła rosnąć liczba wiernych, a z rozszerzeniem granic miasta rosła odległość do kościołów. Z upadkiem PRLu Kościół uzyskał możliwość tworzenia parafii zgodnie z potrzebami. Ówczesny Dziekan parafii św. Aleksandra ksiądz Przemysław Rogowski i wtedy jeszcze wikariusz ksiądz Krzysztof Kaczyński znaleźli na terenie jednostki dom wojskowy z kaplicą, a miasto zgodziło się na wykorzystanie miejsca na cele kultu. W czerwcu 1992 roku ordynariusz ełcki ksiądz biskup Wojciech Ziemba powołał parafię Chrystusa Króla na czele z proboszczem księdzem Krzysztofem Kaczyńskim. Cztery lata później zainicjowano budowę kościoła. Budynek zaprojektowali Stefan Miler, Marek Strojny i Rafał Winiewicz. Kamień węgielny wmurowano w 1997 roku, a dzięki zaangażowaniu parafian i ofiarności w listopadzie 2001 roku można było poświęcić ściany. Później przyszedł czas na wystrój. Dziś konsekracja przypieczętowała cały proces.